جستجوی پیشرفته
بازدید
11731
آخرین بروزرسانی: 1393/10/17
خلاصه پرسش
معنای کلمه «أسر» در قرآن به چه معنا است؟
پرسش
معنای کلمه «أسر» در قرآن به چه معنا است؟
پاسخ اجمالی
کلمه «أسر» أمر از ماده «إسراء» مصدر باب إفعال است و ثلاثى مجرد آن یعنى «سُرَى» (با ضمه سین) به معناى سیر در شب است.[1] واژه «أسرِ» (به صورت فعل امر) در دو آیه از قرآن کریم آمده است که در هر دو مورد به معنای سیر دادن و حرکت دادن در شب است:
1. «وَ لَقَدْ أَوْحَیْنا إِلى‏ مُوسى‏ أَنْ أَسْرِ بِعِبادی فَاضْرِبْ لَهُمْ طَریقاً فِی الْبَحْرِ یَبَساً لا تَخافُ دَرَکاً وَ لا تَخْشی»؛[2] ما به موسى وحى فرستادیم که: «شبانه بندگانم را (از مصر) با خود ببر و براى آنها راهى خشک در دریا بگشا که نه از تعقیب (فرعونیان) خواهى ترسید، و نه از غرق شدن در دریا![3]
2. «وَ أَوْحَیْنا إِلى‏ مُوسى‏ أَنْ أَسْرِ بِعِبادی إِنَّکُمْ مُتَّبَعُون»؛[4] و به موسى وحى کردیم که شبانه بندگانم را (از مصر) کوچ ده، زیرا شما مورد تعقیب هستید![5]
 

[1]. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق: داودی، صفوان عدنان، ص 408، دارالقلم‏، الدار الشامیة، دمشق، بیروت، چاپ اول، 1412ق؛ فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، محقق و مصحح: مخزومى، مهدى، سامرائى، ابراهیم، ج ‏7، ص 291، انتشارات هجرت، قم، چاپ دوم، 1410ق.
[2]. طه، 77.
[3]. ر.ک: شیخ طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، با مقدمه: شیخ آقابزرگ تهرانی، تحقیق: قصیرعاملی، احمد، ج ‏7، ص 193، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی‌تا؛ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ‏13، ص 257، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، 1374ش.
[4]. شعراء، 52.
[5]. مغنیه، محمد جواد، تفسیر الکاشف، ج ‏5، ص 498، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، 1424ق؛ تفسیر نمونه، ج ‏15، ص 23.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها