جستجوی پیشرفته
بازدید
13461
آخرین بروزرسانی: 1397/11/27
خلاصه پرسش
نمازهای مستحبی ویژه شب‌های ماه مبارک رمضان چگونه ادا می‌شود؟
پرسش
نمازهای مستحبی شبهای رمضان را چگونه میتوان خواند؟
پاسخ اجمالی
در مورد فضیلت و پاداش تهجد، شبزندهداری و انجام نمازهای مستحبی در شبهای ماه مبارک رمضان روایات متعددی وارد شده است.
در این شب‌ها می‌­توان بسیاری از نمازهای مستحب را خواند، اما توصیههایی به انجام نمازهای مستحب با روشهای ویژهای نیز وجود دارد که در پاسخ تفصیلی به یک روایت که شهید اول از امام علی(ع) در این زمینه نقل کرده اشاره خواهیم کرد.
پاسخ تفصیلی
در مورد فضیلت و پاداش نمازهای مستحبی شبهای ماه مبارک رمضان روایات متعددی وارد شده است.[1] امام علی(ع) در باره نمازهای شبهای رمضان و ثواب آن چنین فرمود:
شب اول:
نماز مستحبی شب اوّل ماه رمضان چهار رکعت است. در هر رکعت، یک مرتبه «سوره حمد» و پانزده مرتبه «سوره توحید» خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند ثواب صدیقان و شهیدان[2] را به او میدهد، همه گناهان او را میآمرزد و روز قیامت او را از کامیابان قرار میدهد.
شب دوم:
چهار رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و بیست مرتبه «سوره قدر» خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند همه گناهان او را میآمرزد و رزق و روزى‏ او را توسعه میدهد[3] و کار آن سال را کفایت میکند.
شب سوم:
ده رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و پنجاه مرتبه «سوره توحید» خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند او را از آتش نجات میبخشد و درهاى آسمان برای او باز میکند.
شب چهارم:
هشت رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و بیست مرتبه «سوره قدر» خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند اعمال او را در این شب مانند عمل هفت پیامبر که رسالات الهى را ابلاغ کرده باشند، بالا میبرد.
شب پنجم:
دو رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و پنجاه مرتبه «سوره توحید» خوانده شده و بعد از نماز، صد مرتبه صلوات فرستاده میشود. کسی که این نماز را بخواند، به دلیل ثواب این نماز، در روز قیامت کنار در بهشت رقیب طلب میکند.
شب ششم:
چهار رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و سپس «سوره ملک» خوانده میشود. ثواب کسی که این نماز را بخواند، مانند کسی است که شب قدر را درک کرده باشد.[4]
شب هفتم:
چهار رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و سیزده مرتبه «سوره قدر» خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند براى او در بهشت دو قصر از طلا میسازد و تا ماه رمضان آینده در امان خداوند خواهد بود.
شب هشتم:
دو رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و ده مرتبه «سوره توحید» خوانده میشود، و سپس هزار مرتبه تسبیح گفته میشود. کسی که این نماز را بخواند، درهاى هشتگانه بهشت برای او گشوده میشود و از هر درى که بخواهد وارد میشود.
شب نهم:
میان نماز مغرب و عشا شش رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و هفت مرتبه «آیة الکرسی» خوانده میشود و بعد از پایان نماز، پنجاه مرتبه صلوات فرستاده میشود. کسی که این نماز را بخواند، فرشتگان عمل او را مانند عمل صدّیقان و شهیدان و صالحان بالا میبرند.
شب دهم:
بیست رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و سی مرتبه «سوره توحید» خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند روزى‏ او را توسعه میدهد و از رستگاران خواهد بود.
شب یازدهم:
دو رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و بیست مرتبه «سوره کوثر» خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، گناهى به او نمى‏رسد، اگرچه شیطان کوشش فراوان کند.
شب دوازدهم:
هشت رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و سی مرتبه «سوره قدر» خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند پاداش شاکران را به او میبخشد و روز قیامت از کامیابان است.
شب سیزدهم:
چهار رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و بیست و پنج مرتبه «سوره توحید» خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، در روز قیامت مانند برق از پل صراط[5] میگذرد.
شب چهاردهم:
شش رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و سی مرتبه «سوره زلزال» خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند سختى مردن و برخورد نکیر و منکر[6] را بر او آسان میگرداند.
شب پانزدهم:
شب نیمه ماه رمضان صد رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و ده مرتبه «سوره توحید» خوانده میشود. همچنین چهار رکعت نماز خوانده می‌‌شود که در دو رکعت اوّل بعد از «سوره حمد»، صد مرتبه «سوره توحید» و در دو رکعت دوم بعد از «سوره حمد»، پنجاه مرتبه «سوره توحید» را خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند گناهان او را مى‏آمرزد، هر چند به اندازه کف دریا و شن متراکم صحرا و ستاره‏هاى آسمان و برگهاى درختان باشد.
شب شانزدهم:
دوازده رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و دوازده مرتبه «سوره تکاثر» خوانده میشود. کسی این نماز را بخواند، از قبر با خوشحالی خارج مى‏شود و با گفتن «لا إله الّا اللَّه» وارد قیامت و بدون حسابرسى به بهشت وارد میشود.[7]
شب هفدهم:
دو رکعت، در رکعت اوّل بعد از «سوره حمد» هر سوره‏اى که براى او ممکن است و در رکعت دوّم بعد از «سوره حمد»، صد مرتبه «سوره توحید» خوانده میشود و سپس صد مرتبه «لا إله إلّا اللَّه»‏ گفته میشود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند ثواب یک میلیون حجّ و هزار عمره و هزار مرتبه جهاد را به او میدهد.
شب هجدهم:
چهار رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و بیست و پنج مرتبه «سوره کوثر» خوانده میشود. کسی این نماز را بخواند، از دنیا نمیرود تا این که ملک الموت به او رضایت خداوند را بشارت میدهد و خدا خشمى از او ندارد.
شب نوزدهم:
پنجاه رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و پنجاه مرتبه «سوره زلزال» خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، در روز قیامت مانند کسى که صد حجّ و صد عمره انجام داده و اعمال او قبول شده است، خدا را ملاقات میکند.
شب بیستم:
هشت رکعت، «سوره حمد» همراه با هر سوره‏اى خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند همه گناهان او را میآمرزد.
شب بیست و یکم:
هشت رکعت(در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» را به همراه هر سوره‏اى را که باشد، خوانده میشود). کسی که این نماز را بخواند، هفت آسمان براى او گشوده میشود و دعای او مستجاب میشود، علاوه بر اینکه در پیشگاه خدا براى او [ثوابى‏] بیش از این هم در نظر گرفته شده است.
شب بیست و دوم:
هشت رکعت(در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» را به همراه هر سوره‏اى را که باشد، خوانده میشود). هر کسی این نماز را بخواند، درهاى هشتگانه بهشت براى او باز میشود تا از هر در که بخواهد، داخل شود.
شب بیست و سوم:
هشت رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» به همراه با هر سوره‏اى را که باشد، خوانده میشود. هر کسی این نماز را بخواند، درهاى آسمانهاى هفتگانه براى او گشوده و دعای او مستجاب میشود.
شب بیست و چهارم:
هشت رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» به همراه هر سوره‏اى که باشد، خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، ثواب انجام حجّ و عمره را دارد.
شب بیست و پنجم:
هشت رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و ده مرتبه «سوره توحید» خوانده میشود. خداوند برای کسی که این نماز را بخواند، ثواب عابدان را مینویسد.
شب بیست و ششم:
هشت رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و صد مرتبه «سوره توحید» خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، آسمانهاى هفتگانه براى او گشوده میشود، و دعای او مستجاب میشود. علاوه بر اینکه براى او ثوابى‏ بیش از این همه است.
شب بیست و هفتم:
چهار رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و یک مرتبه «سوره ملک» خوانده میشود و اگر کسی نتوانست «سوره ملک» را از روی حفظ بخواند، میتواند بیست و پنج مرتبه «سوره توحید» را بخواند. کسی که این نماز را بخواند، خداوند او و پدر و مادرش را میآمرزد.
شب بیست و هشتم:
شش رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد»، ده مرتبه «آیة الکرسى»، ده مرتبه «سوره کوثر»، ده مرتبه «سوره توحید» و یک صلوات خوانده می‌‌شود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند او را میآمرزد.
شب بیست و نهم:
دو رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و بیست مرتبه «سوره توحید» خوانده میشود. خدا کسی که این نماز را بخواند را در زمره رحمت‏شدگان قرار خواهد داد و نامه عمل او به بالاترین مرتبه میرسد.
شب سیام:
دوازده رکعت، در هر رکعت یک مرتبه «سوره حمد» و بیست مرتبه «سوره توحید» و صد صلوات خوانده میشود. کسی که این نماز را بخواند، خداوند او را در مشمول‏ رحمت خود میگرداند.[8]
 

[8].  شهید اول، محمد بن مکی، الأربعون حدیثا، ص 87، قم، مدرسه امام مهدی، چاپ اول، 1407ق.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها