جستجوی پیشرفته
بازدید
7202
آخرین بروزرسانی: 1397/02/19
خلاصه پرسش
چه روایاتی درباره گیاه «بادرنجبویه» داریم؟
پرسش
آیا روایاتی درباره «بادرنجبویه» داریم؟ آیا این گیاه، چای امام علی(ع) بوده است؟
پاسخ اجمالی
آنچه در مورد باذروج یا بادرنجبویه،[1] در روایات آمده، صرف نظر از بررسی سندی آنها چنین است:
1. پیامبر خدا(ص): «بادرنجبویه، سبزى پاکیزه‌اى است. گویا می‌بینم که در بهشت روییده است».[2]
2. امام على(ع): «رسول خدا(ص) به باذروج نگریست و فرمود: این، بادرنجبویه است. گویا که رویشگاه آن‌را در بهشت می‌نگرم».[3]
3. امام على(ع): «نزد رسول خدا(ص) از بادرنجبویه - که همان باذروج است- سخن به میان آوردند. فرمود: سبزىِ من و سبزىِ پیامبرانِ پیش از من است. من آن‌را دوست دارم و می‌خورم».[4]
4. امام صادق(ع): «امیر مؤمنان علی(ع) بادرنجبویه را خیلى دوست می‌داشت».[5]
اما اینکه اکنون از این گیاه با عنوان «چای امام علی» یاد می‌شود، چنین تعبیری در روایات وجود ندارد.
 

[1]. این گیاه، نام‌هاىی گوناگونی دارد؛ مانند «باذروج»، «بادرنجبویه»، «حَوک» و ... . برای آگاهی بیشتر ر. ک: لغت‌نامه دهخدا، ذیل این وازه‌ها؛ ابن درید، محمد بن حسن‏، جمهرة اللغة، ج 1، ص 565، بیروت، دار العلم للملایین‏، چاپ اول‏، 1988م؛ ابن منظور، محمد بن مکرم‏، لسان العرب‏، ج ‏10، ص 418، بیروت، دار صادر، چاپ سوم‏، 1414ق.
[2]. طبرسى، حسن بن فضل‏، مکارم الأخلاق، ص 179، قم، الشریف الرضى‏، چاپ چهارم‏، 1412ق.
[3]. مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار، ج ‏63، ص 213، بیروت، دار إحیاء التراث العربی‏، چاپ دوم‏، 1403ق.
[4]. مکارم الأخلاق، ص 179.
[5]. کلینى، محمد بن یعقوب‏، الکافی، ج ‏6، ص 364، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم‏، 1407ق.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها