Gelişmiş Arama
Ziyaret
5631
Güncellenme Tarihi: 2007/11/21
Soru Özeti
İslam’a göre fikir açıklamada özgürlüğün çerçevesi belirleyen ölçüler nelerdir?
Soru
İslam’a göre fikir açıklamada özgürlüğün çerçevesi belirleyen ölçüler nelerdir?
Kısa Cevap

Görüş belirtme ve fikir açıklamak serbestliği İslami toplumdaki kültürel yapının önemli unsurlarından sayıldığı ve hassas ve stratejik bir öneme sahip olduğu için ve diğer yandan toplumsal şartların değişken bir yapısının olması yüzünden konunun doğası bu alanda değişmeyen sabit bir kaide belirlemeyi imkânsız kılar. İslam devleti değişken ortam ve şartlar gereğince bunun çerçevesini belirlemelidir. Buna göre içte karışıklığın yaşandığı veya dış tehdit ve savaşların var olduğu dönemlere nazaran, iç ve dış güvenliğin var olduğu dönemlerde özgürlüğün çerçevesi, daha geniş ve kapsamlı olur. Buna göre konuşma ve görüş açıklama özgürlüğünün çerçevesinin değişken ve esnek bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Ama esnek bir yapıya sahip olmasına rağmen görüş belirtme ve fikir yayma özgürlüğünün genel çerçevesini şu şekilde çizmek mümkündür:

Görüş belirtme özgürlüğü bağımsızlık, güvenlik, adalet, genel iffet ve dindarlık vb. değerlerin yanı sıra İslam’ın toplumsal düzenindeki müspet değerlerden biri sayılır. Bütün bu değerler genel bir nizamı oluşturduğundan görüş açıklama ve fikir yayma özgürlüğünün sınırlarını bu nizam çerçevesinde diğer değerler belirlemekteler. Yani Fikir yayma özgürlüğü İslam’ın diğer değerleriyle çelişmediği ölçüde meşru ve saygın bir hak olarak görülür.

Bundan başka devletin belirleyeceği ölçülere yön verebilecek bir takım sabit ilkeler de bu alanda mevcuttur. Örneğin:

1. Yalan konuşmak, gıybet, söz dolaştırmak, başkalarının sırlarını açığa vurmak, şayia çıkarmak ve bunlar gibi konuşmayla ilgili haramlar fikir belirtme özgürlüğü çerçevesine girmezler.

2. Kütüb-i Zalle (Saptırıcı kitaplar), daha kapsamlı bir ifade ile batıl olan bir inanışı yayan veya hak inanç temellerini sarsan her türlü yazılı veya yazılı olmayan eserleri yaymak kesinlikle yasaktır hatta bu tür eserleri toplumsal sahalardan uzaklaştırmak gerekir. Sadece ilgili araştırmacılar ve uzmanlar gerekli yanıtı hazırlamak için bu tür eserlere ulaşabilmelidirler.

3. Gerekli idrak ve kavrama gücüne sahip olamayan kişilere onların sapmalarına yol açacak şekilde bazı yüce marifet konularını açıklamak da yasaktır.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Kuran’ı Kerim’de işare edilen Allah’ın kullarına yakın oluşundan kasıt nedir?
  1902 Tefsir 2020/01/19
 • Sigara filtresinde domuz kanının kullanılmasının hükmü nedir?
  11614 Domuz 2012/03/14
  İran’daki “sigara kurumunun” müdürünün yaptığı açıklamaya göre dünyada sigara üreten şirketleri sigaranın filtresindeki elyafının yapıştırıcısında domuz kanının hemoglobin’inden istifade ediyorlar.[1] Domuzun kendisi ve domuzun kanının necis oluşunda şek yok ve bunun haram oluşu müsellemdir. Rutubetli olarak her hangi bir yere temas ederse ...
 • Gayri meşru (zina) yollarla doğan çocuklar hakkında kuranın görüşü nedir?
  67481 Yurtta Kalan Ve Meşruu Olmayan Çocuklar 2015/06/18
  şeri olamayan evlilikle doğan çocuklar ya zina çocuğudur (gayri meşru ve zina yoluyla doğan çocuklar gibi) ya şüphe çocuğudur (kişi kendi hanımıdır sanısıyla başka bir hanımla cinsel ilişkide bulunmuş ve bu cinsel ilişkiden doğan çocuğa veledi şüphe deniliyor). Kuranı kerim ve masumlardan (a.s.) gelen rivayetlerde beyan edilen ...
 • Bir insan Cuma gecesi veya günü ölürse, her zaman için kabir baskısından güvende olur, diye söylenen söz doğru mudur?
  9564 Eski Kelam İlmi 2012/01/18
  Hafta içinde Cuma gecesi ve gününün özel bir üstünlük ve değeri vardır ve bunlardan birisi şudur: Eğer mümin bir insan bu vakitte dünyadan göçerse, onun bereket ve değeriyle kabir ve berzah âlemindeki bazı sorun ve hadiseler ondan uzak kılınır. Peygamber-i Ekrem’den (s.a.a) şöyle rivayet edilmiştir: Cuma, günlerin efendisidir ve ...
 • Bazı müfessirlerin işaret ettiği Kur’an’daki iphamların anlamı nedir?
  5379 Tefsir 2011/08/21
  Evvela bir kitapta okuduğunuz her düşünce ve teoriyi Şia’nın genel düşüncesi olarak değerlendirmemeniz gerektiğine dikkat etmelisiniz. Pek tanınmayan bir yazara ait kitaptan alıntılanmış olan ve de dağınık ve muğlâk şekilde ifade edilen sorunuz, maalesef bu türdendir. Ama kısa ve özet olarak bilmelisiniz ki hem Ehli Sünnetten bir grup ve ...
 • Kur’an’ın nazil olan son ayeti hangisidir ve vahyin çoğalmasının imkanı var mıydı?
  37102 Tefsir 2010/10/12
  Peygamberimize (s.a.a) nazil olan son ayetler hakkında çeşitli rivayetler vardır. Bütün rivayetleri göz önüne aldığımızda diyebiliriz ki, Peygamber’e (s.a.a) Mekke’nin fethinde ya da o yıl içinde nazil olan son tam sure ‘Nasr’ suresidir. Başlangıç ayetleri yönünden nazil olan son sure, hicretin 9. ...
 • İkinci iş yapma hakkında fetva var mıdır? Veya ikinci işten elde edilen mal, dünyaya düşkünlük sayılır mı?
  5428 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/01/29
  İslam açısından iş sahibi veya ikinci bir işe sahip olmanın hiçbir sakıncası yoktur. İslam dini açısından beğenilmeyen, kınanan şey dünyaya düşkünlük, ona bağlanmak, maneviyat ve ahiretten uzaklaşmaktır ki bunlar bir işe sahibi olanlarda da görülebilir. Bir işi ve az bir geliri olanların içinde de dünayaya daha fazla ...
 • Kız bayanın tırnaklarının uzatmasının hükmü nedir?
  10873 Varie 2012/03/14
  Tırnağın uzatılmasının zati itibariyle her hangi bir işkâlı yoktur. Hata bayanların kendi tırnaklarını uzatmasını teyit edecek rivayetler bile varit olmuştu.[1] Ama eğer tırnağını yabancılara ve kâfir olan kimselere benzetmek için yapılıyorsa caiz değildir. Bazı taklidi mercilerinin vermiş oldukları fetvalarının zeylinde şöyle yazılmaktadır: Saygın ve ...
 • Bir Müslüman vatandaşın, çevreyi temiz tutma ve koruma hususundaki görevleri nelerdir?
  12268 Teorik Ahlak 2009/05/13
  İslâm dini evrensel ve kâmil bir dindir. İslâm dini bu özelliğinden dolayı insan hayatının çeşitli alanlarındaki bütün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmuş, bireysel ve toplumsal hayatın ihtiyaçlarıyla ilgili bütün konular için hükümler belirlemiş ve kurallar koymuştur.İslâm dininin dikkate aldığı konulardan biri de toplumsal hayat şartlarıdır.“Su” ve “hava” çok önemli ...
 • Necis elbise kuru temizleme ile yıkandığında pak olur mu?
  6712 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/09/04
  Fikhi esaslara göre necis elbisenin üzerinden necisu'l-ayn giderildikten sonra sadece mutlak su ile yıkandığında pak olur. Tevzihu'l-Mesail kitabında yer alan hükme göre su dört şart olduğunda necis bir şeyi pak eder. 1- Suyun mutlak oluşu. Buna göre mutlak olmayan sular örneğin gülsuyu, ve çay gibi sıvılar ...

En Çok Okunanlar