جستجوی پیشرفته
بازدید
20906
آخرین بروزرسانی: 1392/08/26
خلاصه پرسش
در حال قیام نماز، انجام چه کارهایی مستحب یا مکروه است؟
پرسش
در حال قیام نماز، انجام چه کارهایی مستحب یا مکروه است؟
پاسخ اجمالی
الف. کارهای مستحب در حال قیام نماز:
1. با خضوع و خشوع ایستادن، به نحوى که بندۀ ذلیل در خدمت مولای خود مى‌ایستد.
2. نظر کردن به محل سجده در حال ایستادن.
3. دو دست را روی دو ران گذاردن، به نحوى که بالای زانوها قرار گیرد.
4. قرار دادن فاصله بین پاها، به اندازه‌ی سه انگشت تا یک وجب.
5. در کنار هم قرار دادن پاها، نه آن که یکى جلو و دیگرى عقب باشد.
6. به سمت قبله قرار دادن انگشتان پاها، به نحوى که هیچ یک از آن‌ها از قبله منحرف نشود.
7. چسباندن انگشتان دست‌ها به یکدیگر.
8. دست‌ها را بر سینه‌ گذاردن در مورد بانوان، به نحوى که پستان‌ها بر سینه بچسبد، و نیز جفت کردن پاها به یکدیگر و از هم دور نساختن آنها.[1]
ب. کارهای مکروه در حال قیام نماز:
1. مانند متکبّران، دست بر کمر زدن.
2. تورّک نمودن، یعنى سنگینى خود را گاهى بر پاى راست و گاهى بر پاى چپ انداختن.
3. کف دو دست را بعد از قنوت بر صورت کشیدن.[2]
 

[1]. ر.ک: نراقى، ملا محمد مهدى، تحفه رضویه، ص360، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم، اول، 1426 ه‍ ق.
[2]. عاملى، بهاء الدین، محمد بن حسین و ساوجى، نظام بن حسین، جامع عباسى و تکمیل آن،  ص 136، دفتر انتشارات اسلامى، قم، اول، 1429 ه‍ ق.
ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها