Gelişmiş Arama
Ziyaret
12068
Güncellenme Tarihi: 2012/02/14
Soru Özeti
Hamd, medh ve şükür’ün farkı nedir?
Soru
Hamd, medh ve şükür’ün farkı var mıdır? Aralarındaki ilişiki nedir?
Kısa Cevap

Lügatte ve Istılahta Hamd, Medh ve Şükür

1- Hamd lügatte sena ve övgü manasına gelmektedir.[1] Istılahta ise iradeyle yapılan güzel iş ve sıfata denir.[2]

2- Medh ise övgü demektir.[3] Hamd ile medh bir yönden eş anlamlı sayılsalar da[4] medhin hamd’dan farkı şudur: Medh, insan iradesinin dışında yapılan güzel bir işin karşısında yapılan şeye denir.[5] Bununla hamd’la medh’in farkı ortaya çıkar. Bir başka nokta şudur: Allah’ı hamdetmek, Onun yüceliğinin karşısında yapılan övgüdür.[6]

3- Şükür, nimeti anmak, onu ikrar etmek ve yaymak demektir.[7] Allah tarafından mükafatladırılma ve övgüye ise şükür denir.[8] Bu yönden Allah Şakir ve Meşkur’dur.[9]

Şükürle hamdın ilişki ve farkı hakkında çeşitli görüşler var. Onlardan ikisini aşağıda getiriyoruz:

a) Şükür, özel nimete karşı dil, kalp ve bedenin diğer uzuvlarıyla yerine getirilir. Bu durumda dil ile yapılan hamd, şükürün örneklerinden sayılır.[10]

b) Hamd, nimet ve gayri nimeti tazim kastıyla yapılan iyi ve güzel övgüdür. Oysa şükür, nimeti tazim kastıyla yapılır.[11]     

 [1] -Lisanu’l-Arab, c.3, s.155, Kitabu’l Ayn, c.3, s.188-189, Hamd kelimesi; Ferheng-i Ebced-i Arabi-Farsi, s.25.

[2] -Tababatabai, Muhammed Hüseyin, el-Mizan Fi Tefsiri’l-Kur’an, c.1, s.19, Defter-i İntişarat-ı İslami, Kum, 5. Baskı, HK.1417; Musevi Hemedani, Seyyid Muhammed Bakır, Envar-ı Drahşan, Behbudi, Muhammed Bakır’ın çalışması, c.1, s.15, Kitapfuruşu-i Lütfi, Tahran, 1. Baskı, HK.1404.

[3] -Lisanu’l-Arab, c.2, s.589, Hamd kelimesi

[4] -Zemahşeri, Mahmud, el-Keşşaf An Hakakik-i Gavamidi’l-Tenzil, c.1, s.8, Daru’l-Kitabi’l-Arabi, Beyrut, HK. 1407

[5] -el-Mizan Fi Tefsiri’l-Kur’an, c.1, s.19; Envar-ı Drahşan, c.1, s.15.

[6] -el-Müfredat Fi Garibi’l-Kur’an, s.256.

[7] -Lisanu’l-Arab, c.4, s.423; el-Müfredat Fi Garibi’l-Kur’an, s.461; et-Tahkik Fi Kelimati’l-Kur’ani’l-Kerim, c.6, s.99-100, eş-Şükr kelimesi

[8] -Lisanu’l-Arab, c.4, s.423

[9] -Bakara/158, Fatır/30.

[10] -el-Keşşaf An Hakakik-i Gavamidi’l-Tenzil, c.1, s.8-9.

[11] -Mecmau’l-Bahreyn, c.3, s.39, el-Hamd kelimesi.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Cenabet guslü alınmazsa namaz ve orucun kazasını yerine getirmek farz olur mu?
  10617 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/07/30
  Bu konuda kendi taklit merciinizin fetvasına göre amel etmelisiniz. Büyük taklit merciilerinin ‘Yıllarca cenabetli olarak namaz kıldım, oruç tuttum. Ama cenabetlinin gusül alması gerektiğini bilmiyordum. Bu durumda görevim nedir?’ sorusuna verdikleri cevaplar şöyledir:Ayetullah Humeyni, Behcet, Tebrizi, Hamanei, Mekarim, Vahid:
 • Nasihatler edip sohbetler yapan alimlerin bunları yapmaya layık olduklarını nereden anlayacağız?
  7211 Pratik Ahlak 2010/10/12
  İslamın buyruklarına göre halkın dini anlayabilmesi için ya kendisi ilahi hükümleri araştırıp incelemeli veyadin alimlerine başvurmalıdır. Halkın çoğu dini konularda araştırma yapma gücüne sahip olmadığından din alimlerine müracaat etmeleri gerekir. Masum İmamlar (a.s), salih ve değerli alimleri tanıtan ve Şiilerin işini kolaylaştıracak yolları açıklamışlardır. Örneğin: ...
 • Rüya görmenin hedefi nedir? Niçin Allah-u Teâlâ rüyayı yarattı?
  23621 خواب 2012/09/09
  İlahi nişanelerden[i] ve gayb âlemine açılan kapılardan birisi olan rüya, insanın ruh ve cisimsel yaratılışında doğal bir özellik olarak kararlaştırılmıştır. [i] -“Geceleyin uyumanız ve gündüzün O’nun lütfundan istemeniz de O’nun (varlığının ve ...
 • Ayet ve rivayetlere göre salih amellerin yok olmasına neden olan ameller hangileridir?
  10882 Pratik Ahlak 2012/02/04
  Ayet ve rivayetlerde, Allah’a iman, şirke düşmemek ve mürted olmamak amellerin kabul olunmasının ilk şartları olduğu, bunlar olmadan hiç bir salih amel kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. Namazı terketmek, minnet ederek salih amel yapmak, başa gelen işlere razı olmamak vb. gibi amellerin yok olmasına neden olan şeyler -ayrıntılı cevap ...
 • Mübarek Tekvir suresindeki yıldızların ‘kuvviret’ ve ‘inkederet’ olmalarının manası.
  7607 Tefsir 2011/04/28
  Kuvviret, dürülmek, toplanmak, atılmak veya kararmak manalarına gelmektedir. Buradaki maksat Güneşin ışığının sönmesi, kararması ve onun hacminin küçülmesi demektir. Aynı şekilde ‘inkederet’ kelimesi ‘inkidar’ kökünden olup düşmek ve dağılmak demektir. Yine kararmak ve karanlık demek olan ‘küdüret’ten de gelmektedir. Dolayısıyla ayetin manası şöyle olur: Kıyamete yakın zamanda yıldızlar ...
 • Saçlarım döküldüğü için peruğu başıma yapıştırmak zorundayım. Bu durumda abdest ve guslümün hükmü nedir?
  11630 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/04/11
  Ayetullah el-Uzma Mehdi Hadevi Tahrani’nin cevabı: 1- Ekilen saç, doğal ve uzayan türden olur ve bedenden sayılırsa insanın kendi saçı hükmündedir. 2- Ekilen saç, sentetik elyaftan olur veya doğal ama uzamayan türden ise onu kaldırmak mümkün olmaz ve deriye değecek şekilde mesh de ...
 • Cenabet guslü alması gereken biri namaz kılabilmek için guslün yanı sıra abdestte alması gerekir mi?
  20311 Gusül Şekli Ve Hükümleri 2012/08/11
  Cenabet guslü yerine getirmiş olan kimse normal şartlarda abdesti bozan bir durumla karşılaşmadığı takdirde (tuvalete çıkma, yellenme gibi…)aldığı cenabet guslü ile namaz kılabilir ve namaz için abdest almaması gerekir. Eğer abdesti bozan bir durumla karşılaşmadığı halde gusülden sonra namaz için abdest alırsa haram olan(yapmaması gereken ) bir ...
 • Ölü telkininde ne söylenmesi gerekir?
  3011 Kefenleme Ve Defin 2019/01/23
  Ölü defninde sünnet olan adaptan biride ölüye şehadetlerini telkin etmektir. bu sünnet şu şekilde yerine getirilir: Ölüyü kabre koyduktan sonra kefenin düğümleri çözülür ve ölümün yüzü toprağa koyulur. Daha sonra topraktan bir yastık düzeltilerek başı onun üzerne koyulur. Tekrar sırt üstü yatmaması için sırt tarafına kerpiç koyulur ...
 • Müziğin haram veya helal olduğuna dair delilleri açıklar mısınız?
  64871 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/09
  fıkıh literatüründe musiki ile gına (şarkı) birbirinden farklıdırlar. Gına, eğlence meclisleri münasebetiyle muhataplarını sevindirmek ve eğlendirmek gayesiyle, hançereden çıkıp boğazda çalkalanan sese deniliyor. Musiki (müzik) ise, çalgı aletlerinden meydana gelen ritimdir.Bazı ayet, rivayet ...
 • Acaba İslam’da kozmopolitiz ıstılahının ifade ettiği anlama benze bir anlayış var mıdır?
  5987 حکومت دینی در نظام بین الملل 2012/11/01
  Kozmopolitizim (Cihan Vatan) mektebi evrendeki tüm insanlar, kendilerini bir diğerinin memleketlisi ve aynı vatanın insanı bilmeleri gerektiğine inanan bir anlayıştır. Bu anlayışın hedefi milliyetçiliği ve ırksal farlılıkları kenara iterek global bir edebiyata ve kültüre ulaşmaktır. İslam’da böyle bir düşüncenin olup olmadığı bağlamında kısaca şunu söylemek gerekir. İslam ...

En Çok Okunanlar