Gelişmiş Arama
Ziyaret
9402
Güncellenme Tarihi: 2008/05/04
Soru Özeti
Şeytanın hedef ve programları nelerdir?
Soru
Şeytanın hedef ve programları nelerdir?
Kısa Cevap

1) İnsanları sapıklığa düşürmek.

2) İnsanları, hurafe ve bid’at olan amellere çağırmak.

3) İnsanları, Allah’ın yaratış hedefinde değişiklik yapmaya çağırmak. Bunlar, Kuran’da geçtiği üzere Şeytanın hedef ve programlarındandır.

Ayrıntılı Cevap

Kuran-ı Kerim, Nisa suresinin 118, 119 ve 120’nci ayetlerinde Şeytanın, insan üzerindeki hedef ve programlarından bahsetmektedir. Allah-u Teala, Şeytanı, itaatsizliğinden dolayı rahmetinden uzaklaştırdığı zaman, Şeytan, birkaç programı insan üzerinde uygulayacağına dair yemin etmiştir:

1) İnsanları (Şeytanı kendilerine veli edinenleri), uzun arzularla uğraştırarak doğru yoldan saptırmak.

2) İnsanları, hurafe ve bid’at olan amellere çağırmak.

3) İnsanları, yanıltıcı yöntemlerle Allah’ın yaratış hedefinde değişiklik yapmaya çağırmak, kötü ve beğenilmeyen sıfatları, doğru insani fıtratın yerine koymak.

Allah-u Teala, bu ayetlerde şeytani zararları açıkladıktan sonra, böyle birisine (Şeytana) itaat etmenin, büyük zararlara yol açacağı uyarısını yapmaktadır. “…Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o, apaçık bir ziyana uğramış olur.”[1] Şeytanın verdiği bütün vaatler yalandan başka bir şey değildir. Zahiri güzel ama iç yüzü helak edici olan şeyleri sizlere sunmaktadır.[2]

Daha fazla bilgi edinmek için şu konulara başvurabilirsiniz:

1) Şeytanın Yaratılış Hedefi, 233. soru (site: 1752)

2) Şeytan ve Ölüm, 398. soru (site: 849)

3) Şeytanın Nale ve Feryatları, 762. soru (site: 805)[1] Nisa Suresi, 119. Ayet.

[2] Behram Pur, Eb-ul Fazl, Hayat Nesimi, s: 187-188.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Daru’l-harp ne demektir ve nerelere Daru’l-harp denir?
  4711 Cihat 2020/02/12
   Öncelikle konunun ihtilaflı bir konu olduğunu belirterek başlamak yerinde olacaktır. Zira söz konusu kavramların ilk dönem İslam uleması tarafından  incelendiği zaman diliminde İslam toprakları bir bütün olarak yönetilmekte ve Müslümanlar bu topraklarda yaşamaktaydı. Ülkeler arasında günümüzde olan anlaşmalarda söz konusu değildi. Bu anekdot ışığında ilk dönem yapılan ...
 • İran ve Irak savaşında şehit düşen bazı fertlerin cenazelerinin dağılmadığını ve yok olmadığını duydum. Bu duyumlar muteber ve güvenilir midir?
  6467 Eski Kelam İlmi 2012/04/04
  Canlı yaratıkların cisimlerinin yapısı gereği, ruh bedenden çıktıktan sonra tabii olarak beden kokar, çürür ve yok olur. Bu nedenle bazı bedenlerin yıllar geçtikten sonra aynı şekilde salim kalması uzak bir ihtimaldir. Ama Allah her şeye kadir olduğundan[1] böyle bir şey zihinden uzak tutulmamalı ve ...
 • Şiiler Allah ile imamlar arasında fark olduğuna inanırlar mı?
  7040 Eski Kelam İlmi 2012/08/11
  Diğer ekoller gibi Şia ekolü de tarih boyunca sürekli ifrat ve tefrit eksenli akımların ilgisine muhatap olmuştur. Bu akımlar Gulat, Mukassire ve Nasibiler gibi değişik isimler ile Şiiler ve imamlar için zorluklar yaratmıştır. Şii imamları bu sapık akımların tehlikelerinden Şiileri korumak için sürekli çabalamışlardır. Onlar kendi konumlarını açıklayarak, ...
 • Bankaya yatırılmış borca ve onun kârına humus düşer mi?
  5128 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/05/21
  Taklit mercilerinin tümünün görüşü göre:Humus yılının sonuna dek taksitleri ödenmiş borç miktarının humusu vardır. Borçtan hâsıl olan kâra da yıl harcamalarından fazla gelmesi durumunda humus düşer.[1]
 • Tekvini velayet nedir? Tekvini velayet ile Masum İmamlar arasındaki irtibat nedir?
  4267 ولایت، برترین عبادت 2019/02/20
  “Velayet” kelimesi arapça bir kavram olup kök anlam olarak sözlükte “birbirini takip etmek,bir şey diğerinin ardı sıra gelmek ,aralarında mesafe olmaksızın bir şeye yakın olmak” anlamındadır. Bu bağlamda sevgi, bağlılık, yardım, nusret, uyum, egemenlik, rehberlik ve sorumlu anlamlarında kullanılmıştır. “Tekvini velayet” ise varlık alemindeki mahlukat üzerinde egemenlik ...
 • Hangi surede hay ve kayyum sıfatları yer almaktadır?
  16080 Tefsir 2010/11/08
  Hay ve kayyum Yüce Allah’ın iki zatî sıfatıdır. “Hay” “diri” manasında ve “kayyum” da “zatıyla kaim olan ve başkalarının kendisiyle kaim olduğu varlık” anlamındadır. Bu iki sıfat beraber bir şekilde Kur’an surelerinin üç ayetinde yer almaktadır:1. Bakara suresi 255. ayet: “
 • İbn-i Arabi’nin Zamanın İmamı Hz. Mehdi (a.s) hakkında ki görüşü nedir?
  43676 تاريخ بزرگان 2010/04/07
  İbn-i Arabi’nin eserlerini incelediğimizde onun Hz. Mehdi (a.s) hakkındaki inancı ortaya çıkar. Ahir-uz zamanda zuhur edecek Hz. Mehdi’nin (a.s) asker ve komutanları hakkında Fütuhat-ı Mekkiyye’nin 366. babında şöyle yazar: “Allah’ın yeryüzünde yaşayan ve zuhur edecek halifesi vardır. Onun zuhuru dünya zulüm ve kötülükle dolduğu zaman gerçekleşecek ve ...
 • Yaşamımda sürekli sorun ve buhranlarla karşı karşıyayım, benim için bir çözüm yolu var mıdır?
  6511 Eski Kelam İlmi 2011/04/11
  İnsanlar sürekli değişik yollarla Allah’ın sınamasına tabi tutulur ve başarılı şahıslar ancak bu sınamalardan yüz akıyla çıkanlardır. Bu esas uyarınca Allah’ın rahmetinden meyus olmayın ve Allah’a dua etmeyle, O’ndan rızık talebinde bulunmayla ve sorunları gidermeyi istemeyle birlikte mevcut durumunuzun iyilileşmesi için çalışın. Her halükarda ...
 • Allah’ı tanıma konusunu mahalledeki gençler topluluğuna nasıl açıklayabiliriz?
  6063 Eski Kelam İlmi 2012/04/15
  İnançsal konular silsilesinde Allah’ı tanıma konusu en hassas konulardan olup birçok hususu içermektedir. Siz bu meseleleri tebliğ ederken ve açıklarken iki hususa riayet etmelisiniz: Birincisi, uygun ve mantıki konuları seçmelisiniz. İkincisi, muhatapların ruh hali ve ilmi düzeyine tam olarak riayet etmelisiniz.
 • Genetik düzeltmenin hükmü ve bu yöntemle dünyaya gelen çocuğun hükmü nedir?
  6198 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/07/11
  Genetik düzeltmeler yapmanın birçok çeşidi söz konusudur bu yüzden tabii olarak hükümleri de farklıdır.Ancak genel olarak söylemek gerekir ki genetik düzeltme karı kocanın (eşlerin) sperm ve yumurtalığı üzerinde yapılır ve maksat dünyaya gelecek çocuğun genler ve kalıtımla geçen hastalıklara karşı bağışıklık kazanması olursa ...

En Çok Okunanlar