Gelişmiş Arama
Ziyaret
7417
Güncellenme Tarihi: 2010/02/05
Soru Özeti
Bizim salâvatımız Hz. Peygamberin (s.a.a) makamının yükselmesine neden olur mu?
Soru
Bizim salâvatımız Hz. Peygamberin (s.a.a) makamının yükselmesine neden olur mu?
Kısa Cevap

Bizim Hz. Peygamberi Ekrem’e (s.a.a) gönderdiğimiz salâvatlar değişik yönler taşır ve burada onların bazılarına işaret ediyoruz:

1. Salâvat, Kur’an-ı Mecid’te Allah’ın buyruğudur: Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.[1] Dolayısıyla Allah’ın kulları O’nun emrine itaat etmek ve onlara selam yollamakla görevlidirler.

2. Gerçekte Hz. Peygambere salâvat ve selam göndermek Hz. Peygamber ve Ehlibeyt’inin zahmet ve çabalarını takdir etmek ve onlara teşekkür etmektir; zira onlar toplumda devamlı doğru ve dürüst bir şekilde yaşamış, insanlığı hidayete erdirme yolunda bütün zorluk ve acılara katlanmışlardır. Onlar, kâmil insanın örneği ve numunesidirler. Bu esas uyarınca onlar kesinlikle takdir ve teşekküre layıktırlar. Bu teşekkürün en küçük derecesi onlara salâvat göndermektir. Onlar bu salâvata bir ihtiyaç duymasalar bile, onların zahmetlerinden faydalanan kimseler olarak bizlerin bu kadirşinaslıkta bulunması gerekir.

3. Hz. Peygamberin ailesine salâvat göndermenin faydası nedir? Onların bizim selam ve salâvatımıza ihtiyaçları yoktur. Merhum Allame Tabatabai kendisinden böyle bir soru soran şahsa güzel bir cevap vermiştir: Biz salavat gönderdiğimizde evvela bunu kendimizden bahşetmiyoruz, aksine bunu Allah’tan talep ediyor ve ondan Hz. Peygamber ve ailesine özel rahmet göndermesini istiyoruz. İkincisi, her ne kadar bu aile bize muhtaç olmasa da yüce Allah’a muhtaçtır ve daima ilahi feyzin onlara nazil olması gerekir. Biz bu salâvatlar ile gerçekte kendimizi bu aileye yakın kılmaktayız. Ardından Allame Tabatabai şöyle bir örnek vermektedir: Eğer bir bağcı tüm gül ve meyvelerin bağ sahibine ait olduğu bir bağda çalışır ve bağ sahibinden maaş alırsa ve bayram günü bağdan bir deste gül hazırlar ve onu bağ sahibine götürürse, onun bu davranışı kendisinin bağ sahibine yakınlaşmasına neden olur mu, olmaz mı? Kesinlikle bu onun bağ sahibine yakınlaşmasına neden olacaktır. Bu davranış bağcının edebinin göstergesidir. Salâvat da ancak bizim edebimizi kanıtlar; yoksa bizim herhangi bir şeyimiz bulunmamaktadır. Biz, sadece yüce Allah’tan bu büyük şahsiyetlerin mertebe ve derecelerini artırmasını dilemekteyiz.  Bu edepli istek bizim yüce Allah’a yakınlaşmamıza neden olacaktır.[2]

 


[1] Ahzap Suresi, 56. ayet.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Bilal evlenmiş midir, yoksa evlenmemiş midir? Eğer evlenmiş ise çocuğu veya çocukları var mıdır?
  5777 تاريخ بزرگان 2010/09/04
  Tarih kitaplarında Bilal’in evliliği hakkında bilgi bulunmaktadır. Örneğin peygamberin ısrarı ile beni Kenan kabilesinden bir kadınla evlenmiştir.[1] Bir başka yerde de beni Zühre kabilesinden bir kadınla evlendiği nakledilmiştir.[2] Bir başka kaynağa göre de ...
 • Tek bir kapısı olan Camiye hayız ve cünüp bir kimsenin girmesinin hükmü nedir?
  5982 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/30
  Hayız halinde olan kadın ve cünüp bir kimsenin Camide durması caiz değildir. Ama eğer bir kapıdan girip bir diğer kapıdan çıkıyorsa ya Camide var olan bir şeyi kaldırmak için Camiye giriyorsa sakıncası yok.[1] Buna binaen eğer Caminin tek bir ...
 • Kuran’da hangi ayet kurtuluş yolunu açıklamaktadır?
  2674 Tefsir 2020/01/20
 • Kafi’de sahih hadislerin fazla olmadığı iddiası doğru mudur?
  11232 Ricalu’l-Hadis (Ravilerin İncelenmesi) 2010/12/29
  Kuleyni’nin hadisler için söylediği ölçüler, muhalif ve çelişik hadisler içindir. Yoksa bütün sahih hadisleri tanımak için söylenen şu üç ölçüyle, yani ‘rivayetin Kur’an’la karşılaştırılması, sünniye muhalif olması ve tahyir’le sınırlı değildir; ölçüler bunlardan daha çoktur.Kuleyni’den sonra yazılan kitaplar, onun kitabının yetersiz olduğu anlamına gelmez. Çünkü ...
 • Ubey b. Kab’ın şahsiyeti nasıl idi?
  8592 تاريخ بزرگان 2012/03/12
  Ubey b. Kab, Hz. Peygamberin en meşhur sahabelerinden biridir, Şia ve Ehli Sünnet’i içeren tüm Müslümanların yanında saygıya sahiptir. Şii kaynaklarında ondan sınırlı sayıda rivayet nakledilmiştir. Rical bilginleri, onu Allah Resulü’nün sahabelerinden ve vahiy kâtiplerinden saymışlardır. Kendisinden nakledilen rivayetler göz önünde bulundurulduğunda, onun Ehli Beyte (a.s) ve ...
 • Kadınlar, arka arkaya 31 gün olan orucun keffaretini hayız halinde nasıl yerine getirebilirler?
  6008 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/02/14
  Arka arkaya tutulması şart olan oruçlarda (keffaret veya adak orucu gibi), hastalık, hayız, nifas vb. özürlerden dolayı mükellef arka arkaya oruç tutamazsa özrü (hastalık, hayız, nifas...) giderildikten sonra orucunu tutmaya hemen devam ederse orucu sahih olur ve yeni baştan oruçları tutmasına gerek yoktur.
 • Çöl ve sahraların yaratılış felsefesi nedir?
  10637 Eski Kelam İlmi 2012/04/09
  1. Allah-u Teâlâ’nın gökyüzü, yeryüzü, dağlar, denizler, ormanlar, çöller ve… kapsamak üzere yarattığı her şey fayda ve maslahat üzerinedir. Bunların yaratılışı hak iledir ve bunların hiçbirisine batıl yol bulunamaz.[1] Ne var ki beşer, bu maslahatları derk etmekten acizdir. Ormanlar ve denizler, insan için hissedilip ...
 • İnkılâbın Rehberi Seyit Ali Hameyney’i hazretlerinin namahrem kadına bakma bağlamındaki fetvası nedir?
  7312 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/20
  İnkılâbın Rehberi Seyit Ali Hameyney’i hazretlerinin namahrem kadına bakma bağlamındaki fetvası imam Humeyni’nin (r.h.) fetvasıyla aynıdır.Müslüman kadınlara bakmanın hükmü hakkında İmam Humeyni şöyle buyuruyor: “erkeğin kadının bedenine bakması ister lezzet kastıyla olsun ister lezzet kastıyla olmasın haramdır. Yüzüne ve ellerine bakması eğer lezzet kastıyla olursa haramdır. Ama eğer lezzet ...
 • Sigaranın orucu bozduğunu bilmeyen biri, sigara içerek tuttuğu oruçların kazasının yanı sıra keffarette vermeli midir?
  7618 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/13
  İmam Humeyni (r.a) ve diğer büyük taklit mercilerinin görüşleri şöyledir: (Oruç tutan kişi) Meseleyi bilmediğinden dolayı orucu bozan bir şey yapsa, eğer meseleyi öğrenme imkanı vardıysa farz ihtiyat gereği üzerine keffaret gelir. Eğer meseleyi öğrenme imkanı yoktuysa veya meselenin farkında değildiyse yahut filan şeyin orucu bozduğunu kesin olarak ...
 • Ferdi namaz cemaat namazıyla birleştirilebilir mi? (Merciim rehberdir)
  5500 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/12/22
  Ferdi namaz cemaat namazıyla birleştirilemez; elbette insan farz bir namazı kılma esnasında cemaat namazı kılınmaya başlarsa, eğer üçüncü rekata girmemişse ve namazı bitirdikten sonra cemaat namazına yetişemeyeceğinden korkarsa, namazı müstehap bir namaz niyetiyle iki rekat olarak tamamlayıp cemaate yetişmesi müstehaptır. Eğer müstehap namazı tamamlamayla da cemaate ulaşamıyorsa, müstehap namazı ...

En Çok Okunanlar