Gelişmiş Arama
Ziyaret
5928
Güncellenme Tarihi: 2010/09/22
Soru Özeti
Kur'an'da namazın genel hükmü açıklanmıştır, ancak imametten genel olarak da söz edilmemiştir. Kur'an'dan imametin hak olduğuna dair bir kaynak verebilir misiniz?
Soru
Siz imameti namaza benzetmişsiniz ve namazın da kaç rekat olduğunun Kur'an'da açıklanmadığını ileri sürmüşsünüz. Ancak Kur'an'da namazın temeli yer almış yani "namaz kılın" diye emredilmiştir. ve Allah ittifak edilen konuları yerine getirin diye buyurmuştur. Namazın rekatının sayılarında ittifak söz konusudur ve kimsenin bu konuda şüphesi yoktur. Ancak imametten Kur'an'da genel olarak bile söz edilmemiştir. Siz Kur'an'dan imametin hakkaniyeti için bir kaynak gösterebilir misiniz?
Kısa Cevap

Kur'an'da bir çok ayet imamet konusuna değinmiştir. Allame Hilli, El-Feyn adlı eserinde ve Allame Meclisi, Biharu'l-Envar adlı eserinde bu ayetleri genişçe açıklamışlardır. Bu ayetlerden bazı örnekleri şöyledir: Tebliğ ayeti, velayet ayeti, ulu'l-emir ayeti ve sadıkın ayeti.

Ayrıntılı Cevap

Kur'an ilahi kanunlar içeren insanı eğitme kitabıdır; İlahi hidayet ve irşat kitabıdır. Bu kitapta inanç, ahlak ve amel ile ilgili programlar yer almıştır.

Kur'an, genelde ve özellikle ahkam ile ilgili konularda genel çerçeveleri açıklamakla yetinmiş ve ayrıntıları açıklamayı Peygamber ve onun vasilerine yani gerçek müfessirlere bırakmıştır. Örneğin namaz, oruç, zekat hac ve… diğer ameller. İmamet de bu türdendir. Onun genel çerçevesi Kur'an'da açıklanmıştır.

Bu sorunun cevabını önceden vermiş olduğumuza nazaran bu kısa açıklamadan sonra sizi arşivde bulunan ve önceden verdiğimiz cevaplara başvurmaya davet ediyoruz:

Kur'an-i Kerim'de bir çok ayet örneğin Tebliğ ayeti (Maide, 67), velayet ayeti (Maide, 55); Ulu'l-emr ayeti (Nisa 59) Sadikin ayeti (Tevbe 119), imametle ilgilidir ve nüzul sebepleri imamet konusudur.

Allame Hilli el-Feyn[1] adı altında bir kitap telif etmiş ve Hz. Ali'nin imameti hakkında 1000 delil zikretmiş ve 1000 delille de bu konudaki şüpheleri reddetmiştir. Bu kitabın birinci bölümünde Kur'an ayetlerine yer verilmiştir.

Biharu'l-Envar kitabının yedinci cildinin sekizinci bölümü İmamlar hakkında nazil olan ayetleri ayrılmıştır.[2]

Geniş bilgi edinmek için bu sitede bulunan aşağıdaki cevaplara baş vurun:

Kur'an ve Hz. Ali'nin imameti 1817

İmametin Kur'an ile ispatı 4729

Hz. Ali'nin imameti 7554

Hz. Ali'nin imametini ispat etmek 1162


[1] Hilli Hasan b. Yusuf, Daru'l-Hicre, Kum, 1409

[2] Allame Meclisi Biharu'l-Envar, 7. Cilt

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar