جستجوی پیشرفته
بازدید
22774
آخرین بروزرسانی: 1399/09/15
 
کد سایت az21648 کد بایگانی 28736 نمایه تعیین مهریه، دادن دوباره مهریه، تجدید عقد ازدواج
طبقه بندی موضوعی مهریه
خلاصه پرسش
1. آیا در هنگام عقد ازدواج تعیین مهر لازم است؟ 2. اگر مرد، مهریه را به زن داده باشد، آیا در وقت طلاق باید مهریه را دوباره بدهد؟ 3. آیا تجدید عقد ازدواج مستحب است؟
پرسش
1. وقتی عقد دائمی خوانده می‌شود، معین کردن مهریه واجب است یا مهریه را بعد از خواندن عقد هم می‌توان تعیین نمود؟ در صورت دوم، اگر مدتی بعد از عقد در وقت طلاق، زن از دروغ یک مهریه زیادی درخواست کرده باشد، چه باید کرد؟ 2. وقتی عقد دائمی خوانده ‌شود و مرد مهریه معین گردیده را به زن داده است، آیا در وقت طلاق هم مرد باید مهریه را (دوباره) به زن بدهد؟ یعنی مهریه را که اول داده محسوب می‌شود یا در وقت طلاق هم باید دوباره پرداخت کند؟ 3. آیا تجدید عقد ازدواج مستحب است؟ یعنی مثلاً به عنوان تبرک به یکی از اولیاء و یا علماء تجدید عقد خود چگونه است؟ اگر این کار مستحب است، مثل عقد اول، باید مهریه جدیدی پرداخت نماید؟
پاسخ اجمالی

 

1. بیان مَهر در صحت عقد دائم شرط نیست، پس اگر زنى را عقد کند و اصلًا مَهرى برایش ذکر نکند، عقد صحیح است و مهر المثل برای زن ثابت می شود. یعنی مهریه چنین زنی، معادل مهریه یک زن مشابه او در همان شرایط خواهد بود.

2. مهر را فقط یک بار باید پرداخت کرد.

3. اگر عقد ازدواج، درست خوانده شده است عقد مجدد اعتبار و اثری ندارد و مهریه جدیدی لازم نیست.

ضمائم:

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [1]

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

1. ذکر مهر در صحت عقد دائم شرط نیست، پس اگر زنى را عقد کند و اصلًا مهرى برایش ذکر نکند عقد صحیح است. توجه داشته باشید مهریه خصوص آن چیزى است که در عقد ذکر مى‌شود و اگر ذکر نشود تبدیل به مهرالمثل مى‌‌شود و آنچه بعد از عقد تعیین مى‌شود مهریه محسوب نمى‌شود.

2. اگر مهریه را پرداخت کرده است، چیزى بر او واجب نیست.

3. اگر عقد اول به صورت صحیح شرعى خوانده شود خواندن دوباره عقد موضوعیتى ندارد و استحباب آن هم ثابت نیست.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

1. قبل از عقد باید مهر را تعیین کرد و در صورت عدم تعیین، عقد صحیح است ولی مهر به مهرالمثل تبدیل می شود.

2. مهر را فقط یک بار باید پرداخت کرد.

3. فقط عقد اول اعتبار شرعی دارد و فقط مهر همان عقد را باید پرداخت کرد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

1. در عقد دائم مهریه شرط صحت عقد نیست و اگر در مهریه قصد جدّی نباشد به مهرالمثل باز می گردد.

2. چنانچه مهریه راقبلا پرداخته است کفایت می کند.

3. چنین عقدی اعتبار ندارد.

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

1. اگر در هنگام عقد دایم مهریه تعیین نشود، مهر المثل برای زن ثابت می شود یعنی مهریه زن معادل مهریه یک زن مشابه او در همان شرایط خواهد بود.

مهریه ای که بعد از عقد تعیین شود، اعتباری ندارد مگر این که کمتر از مهر المثل یا مهرالمسمی باشد و در عرف مردم به بخشیدن ما به التفاوت تفسیر شود به زبان ساده، زن بخشی از مهریه خود را به مرد ببخشد که در این صورت دیگر نمی تواند آن را مطالبه کند. پس اگر مهریه در هنگام عقد ازدواج  تعیین نشده زن جز مهرالمثل را نمی تواند مطالبه کند.

2. پرداخت مهریه فقط یک بار لازم است.

3.  اگر عقد ازدواج درست خوانده شده عقد مجدد اثری ندارد و مهریه جدیدی نمی خواهد.

لینک به سایت استفتائات[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی، (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.

 

ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها