جستجوی پیشرفته
بازدید
3421
آخرین بروزرسانی: 1401/01/30
خلاصه پرسش
جهان هولوگرافیک به چه معنا است؟
پرسش
سلام؛ این جمله به چه معنا است؟ فراموش نکنید که در جهان هولوگرافیک زندگی می‌کنید، به محض این‌که ارتعاش خودآگاه یا ناخودآگاه‌تان شروع به تغییر فرکانس کند تمام حوزه‌های اطرافتان شروع به تغییر می‌کند؟ هولوگرافیک چیست؟ و آیا این درست است؟
پاسخ اجمالی

هولوگرافیک را به معنای مهندسی نقشه‌برداری یا تصویری می‌دانند که بر مبنای روش‌هایی با امکان ساخت تصاویر سه‌بعدی تولید می‌شود و در آنها از لیزر و تداخل و پراش و ثبت شدت نـور و نوردهی منـاسب ثبت استفاده می‌شود، به نحـوی ‌که تصویـر حـاصل، همـاهنگ بـا تغییر مـوقعیت و جهت دستگاه بینایی تغییر مـی‌کند.[1]

 برخی به عنوان یک نظریه علمی مدعی هستند جهانی که در آن زندگی می‌کنیم در ظاهر سه‌بعدی بوده، اما در واقعیت تنها یک هولوگرام دو بعدی است![2] یعنی تنها یک صفحه دو بعدی تصویری در برابر ما وجود دارد که ما به دلیل ارتعاش‌های وجودی خود، آن‌را به صورت سه‌بعدی مشاهده می‌کنیم!

از این‌رو می‌گویند: فراموش نکنید که در جهان هولوگرافیک زندگی می‌کنید، به محض این‌که ارتعاش خودآگاه یا ناخودآگاه‌تان شروع به تغییر فرکانس کند تمام حوزه‌های اطرافتان شروع به تغییر می‌کند![3]

بیشتر فیزیک‌دانان این نظریه را نظریه‌ای بی‌پایه و توهمی‌[4] و ناشی از اسکیزوفرنی[5] می‌دانند!

به هر حال، تبیین و بررسی صحت و سقم آن بر عهده علوم طبیعی و فیزیک‌دانان است و اثبات یا رد آن در جهان‌بینی اسلامی تأثیر چندانی نخواهد گذاشت.


[1].https://www.vajehyab.com/farhangestan/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C

[2]. https://www.zoomit.ir/space/366314-are-we-living-holographic-universe/

[3]. ر. ک: https://gitishow.com/p/5c659fbbd982efcc5cda9b25

[4]. ر. ک: https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9

[5]. ر. ک: «تفاوت و مرز واقعیتِ حقیقی با مشابه در نظر بیماران اسکیزوفرنی»، 123845.

نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها