جستجوی پیشرفته
بازدید
4659
آخرین بروزرسانی: 1398/03/01
خلاصه پرسش
آیا پیروی از تصمیمات مدیر آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی واجب است؟ با پایان مدیریت وی و قبل از تعیین مدیر جدید، تصرفات او چه حکمی دارد؟
پرسش
مالکان ساختمان‌های آپارتمانی برای رفع نیازهای عمومی ساختمان، ناچار به انتخاب مدیر یا هیأت مدیره هستند با در نظر گرفتن این امر: 1. آیا با انتخاب اکثریت، تصرفات مدیر جایز بوده و تبعیت از تصمیمات وی حتی برای اقلیتی که او را انتخاب ننموده‌اند، واجب است؟ 2. بعد از اتمام زمان مدیریت و قبل از تعیین مدیر جدید، آیا مدیر سابق جایز است به مدیریت خود ادامه دهد یا تصرفات وی فضولی است؟
پاسخ اجمالی
این قبیل امور بسته به قوانین حاکم بر اینگونه مجموعهها و نیز توافق ساکنان ساختمان دارد، پس اگر قانون حکم دهد و یا همه مالکان، چنین توافق کنند که مدیر با رأی اکثر افراد تعیین گردد، پیروی از تصمیمهای وی در محدوده مسئولیتش برای همه لازم است. همچنین تصرف مدیر پس از اتمام زمان مدیریت وی، بسته به توافق و رضایت ساکنان دارد. البته اگر تصمیمات او فراتر از اختیارات قانونی باشد، پیروی از تصمیمات او واجب نیست.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
1. اگر همۀ مالکین بر انتخاب مدیر با رأیگیری و تبعیت از نظر مدیر منتخب توافق کردهاند، تصمیمهای مدیر نافذ است.
2. بستگی به توافق مالکین دارد.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
1. در معمول موارد در این فرض همه باید تبعیت کنند.
2. بستگی به رضایت ساکنین دارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
1و2. انتخاب مدیر ساختمان با اکثریت آراء مانعی ندارد، اما تصرف مدیر در امور ساختمان موکول به رضایت همه اهالی است و تبعیت از دستورات او واجب نیست.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
1و2. بستگی به توافق طرفین دارد.
 حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
به مقتضای قوانین عرفیه عمل شود.
 
 

[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنهای، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها