جستجوی پیشرفته
بازدید
119476
آخرین بروزرسانی: 1396/06/07
خلاصه پرسش
نحوه خواندن خطبه عقد موقت و دائم را توضیح دهید؟
پرسش
در رساله های عملیه جهت عقد دو مورد را نوشته یکی آنکه خود دختر و پسر بخوانند و دیگر آن که یکی از طرف دختر و یکی از طرف پسر وکیل بشود را نوشته حال سؤال در اینجا است که اگر داماد به جای دوشیزه موکل بشود وخودشان بخوانند چگونه باید بخوانند و دیگر آن که اگر یک نفر سومی بخواهد از طرف هر دو موکل بشود چطور یعنی هم وکیل زن باشد و هم وکیل مرد چگونه باید خطبه را بخواند لطفا در مورد ازدواج دائم و موقت هر دورا توضیح دهید.
پاسخ اجمالی

پاسخ حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) در خصوص سؤال مذکور به این شرح است:
1. اگر مرد از طرف زن وکالت داشته باشد که او را به عقد ازدواج خود در آورد در عقد دائم پس از تعیین مهریه می‌تواند این گونه صیغه عقد را جاری کند:
أ. از طرف زن بگوید: زَوَّجتُ مُوَکّلَتی لِنَفسی عَلَی الصِداقِ المَعلوم.
ب. از طرف خودش بگوید: قَبِلتُ التَزویجَ هٰکَذا.
و در عقد موقت پس از تعیین مهریه و مدت مثل صیغه بالا را اجرا می‌کند و پس از «عَلَی الصِداق المَعلوم» عبارت «فی المُدَّة المَعلومَة» را نیز ذکر می‌نماید.
2. اگر شخص ثالثی از سوی زن و مرد برای عقد ازدواج وکالت داشته باشد در عقد دائم مثلاً می‌گوید:
أ. از طرف زن: زَوَّجتُ مُوَکّلَتی لِمُوَکِّلی عَلَی الصِداقِ المَعلوم.
ب. از طرف مرد: قَبِلتُ التَزویجَ لِمُوَکِّلی هٰکَذا.
و در عقد موقت پس از تعیین مهریه و مدت همان صیغه را با افزودن «فِی المُدَّةِ المَعلومَة» اجرا می‌کند.

 

ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها