جستجوی پیشرفته
بازدید
2678
آخرین بروزرسانی: 1402/05/12
حروف مشبهة بالفعل
توضیحات

 حروف مشبهة بالفعل که از مجموعه «نواسخ» است، شامل پنج حرف بوده که بر سر مبتدا و خبر وارد شده و اولی را منصوب و دومی را مرفوع می‌کنند. این حروف عبارت‌اند از: «إنَّ»، «أنَّ»، «لیت»، «لکنَّ»و  «لعلَّ» که هر کدام، معنا و جایگاه ویژه خود را دارند.
دلیل نامگذاری این حروف به «مشبهة بالفعل» آن است که آنها هم در لفظ و هم در معنا شبیه فعل هستند.

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها