جستجوی پیشرفته
بازدید
3925
آخرین بروزرسانی: 1397/11/13
 
کد سایت fa77475 کد بایگانی 94764 نمایه اشتباه در حکم انفصال از خدمت و جبران خسارت آن
طبقه بندی موضوعی گوناگون
خلاصه پرسش
اگر مدیری کارمند خود را به دلیل غیبت ناموجه از کار منفصل کرده و بعدها متوجه شود که غیبت او موجه بود، آیا نسبت به خساراتی که متوجه آن کارمند شده ضامن خواهد بود؟
پرسش
اگر مدیری کارمند خود را به دلیل غیبت ناموجه از کار منفصل کرده و بعدها متوجه شود که غیبت او موجه بود، آیا نسبت به خساراتی که متوجه آن کارمند شده ضامن خواهد بود؟
پاسخ اجمالی
به طور کلى اینگونه امور، تابع قوانین و مقررات مربوطه است و فرد خسارتدیده میتواند حقوق و مزایایی را که پی صدور این حکم دریافت نکرده، مطالبه کند؛ پس اگر شخص تصمیمگیرنده، در احراز موجه بودن غیبت، کوتاهی و کمکاری نکرده باشد، به لحاظ شرعی ضامن نیست، بلکه نهاد مربوطه باید آنرا جبران نماید.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
بطور کلى این گونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه مىباشد.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
اگر کوتاهی وی باعث خسارت و ضرر کارمند شود، ضامن است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در صورتی که ظاهر غیبت غیر موجه بوده و آن شخص دلیلی بر موجه بودن ارائه نکرده، ضامن نیست.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
در صورتی که شرکت دولتی بوده که گویا موضوع سؤال همین طور است و فرد برای صدور حکم، همۀ جوانب قضیه را کامل بررسی کرده و با دقت حکم صادر کرده باشد، جبران خسارت بر عهدۀ دولت و از بیت المال است ولی اگر کوتاهی کرده است، ضمان بر عهدۀ خودش خواهد بود. اما در صورتی که شرکت خصوصی بوده و فرد کوتاهی نکرده است، بر عهدۀ شرکت است ولی اگر خودش کوتاهی کرده است، ضمان بر عهدۀ خودش خواهد بود.
فرد خسارت دیده میتواند حقوق و مزایایی را که پی صدور این حکم دریافت نکرده است، مطالبه کند.
لینک به سایت استفتائات

[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنهای، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها