جستجوی پیشرفته
بازدید
10471
آخرین بروزرسانی: 1397/07/12
خلاصه پرسش
آیا در مراسم عبادی و نیایش‌های ادیان گذشته - بویژه در زمان حضرت داود(ع)- از ابزار موسیقی استفاده می‌شده است؟
پرسش
در مراسم عبادی و نیایش‌های ادیان گذشته (خصوصاً در زمان حضرت داود ع) آیا ابزارآلات موسیقی هم بعضاً استفاده می‌شده است؟ آیا در این رابطه چیزی در احادیث آمده است؟
پاسخ اجمالی
اگرچه در قرآن کریم به صدا خوش داود نبی(ع) و نیز همزبان‌شدن کوه‌ها و پرندگان با او اشاره شده است،[1] اما از آلات موسیقی در این نیایش، سخن به میان نیامده است. در منابع شیعی نیز چنین ادعایی وجود ندارد و شاید این اشتباه از آن‌جا سرچشمه گرفته که کتاب داود نبی(ع) «مزامیر» نام دارد[2] و «مزمار» معنای مشترکی دارد که هم به معنای یکی از آلات لهو است و هم به معنای صدای خوش[3] و داود نبی(ع) به دلیل صدای خوش او، کتابش به نام «مزامیر» شناخته شده[4] که دارای دعاها و مناجات‌های دلنشین بوده است.[5] در همین راستا، برخی از ائمه اطهار(ع) نیز دارای صدای خوشی بوده و صدای آنان - بدون آن‌که همراه با آلات موسیقی باشد - به مزامیر داود(ع) تشبیه شده است.
در روایتی می‌خوانیم: « امام باقر(ع) وقتى در محراب عبادت، قرآن می‌خواند پرنده‌ها و حیوانات وحشی به صداى خوش او گوش فرا می‌دادند؛ زیرا آن‌حضرت همچون مزامیر داود می‌خواند».[6]
 

[1] . انبیاء، 79.
[2]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج ‏1، ص 478، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
[3]. ر. ک: ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج 4، ص 327، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، 1414ق؛ جزری، ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج 2، ص 312، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، 1367ش.
[4]. النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج 2، ص 312؛
[5]. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ‏8، ص 794، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، 1372ش.
[6]. ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الثاقب فی المناقب، ص 165، قم، انصاریان، چاپ سوم، 1419ق.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها