Gelişmiş Arama
Ziyaret
12368
Güncellenme Tarihi: 2008/05/03
Soru Özeti
Şia niçin hak yoldan çıkmıştır?
Soru
Şia niçin hak yoldan çıkmıştır?
Kısa Cevap

Bu sorunun daha iyi anlaşılması ve doğru cevaba ulaşmak için aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:

1. Eğer Şia'dan maksadınız, Ehlibeyt mektebinin mensupları olan bazı Şiaların yapmış olduğu yanlışlar ise, bunu "Şia Mezhebi"ne maletmeniz ve mezhebin yoldan çıkmışlığı olarak algılamanız çok yanlıştır. Çünkü:

İslam başlı başına kusursuzdur

Kusur varsa biz Müslümanlardandır.

2. Acaba sizin bir mektebin hak yahut batıl ya da yoldan çıkmış olduğunu söylemenizde ki değer ölçünüz nedir? Hangi kriterlere göre Şia'nın yoldan çıktığını söylemektesiniz?

Bu gibi durumlarda hangi mezhebin hak yolda olduğu ve hangi mezhebin hak yoldan çıkmış olduğunu anlamak için; Kuran ve sıhhatinde şüphe bulunmayan kesin sünnete bakmanız gerekir. Kuran ve sünnet ile diğer mezhepleri kıyaslayın, hangi mezhep Kuran'a ve sünnete uygunsa hiç şüphesiz o haktır ve yoldan çıkmış değildir, aksi taktirde Öz Muhammedi İslam'ın yolundan çıkmıştır.

Şimdi diyorsunuz ki: Şia hak yoldan çıkmıştır. Öyleyse söyleyin: Şia'nın hangi inancı, hangi fıkhi hükmü yahut ahlaki ve diğer kabul ettikleri Kuran ile çelişmekte ve Kuran ayetlerine ters düşmemektedir?

Şia mezhebi Peygamber efendimiz (s.a.a) ve onun Ehlibeyt'inin (a.s) yolunu dili, kalbi ve ameliyle devam ettirmektedir ve dolayısıyla hem Kuran ile uyuşmakta ve hem de sünnet ile.

Eğer bunun aksini düşünüyorsanız, hangi inanç ve hükümde çelişki yahut paradoks bulunmakta tek tek onu söylesin!

Tüm Şia alimleri şöyle demektedir: Bizler Kuran ve sahih sünnetin yolundan gitmekteyiz, her inancımız Kuran ayetlerine ve tüm Müslümanların kabul ettiği hadislere dayanmaktadır. Bu ayet ve hadislerden biz şunu anlamaktayız:

Bir: Allah Resulü (s.a.a) kendisinden sonra Müslümanları başsız bırakmamıştır ve yerine geçecek olan kimseyi belirlemiştir.

İki: Muteber kaynaklara göre; Peygamberimizin (s.a.a) açıklamış olduğu, vefatından sonra yerine geçecek kimse Hz. Ali'den (a.s) başkası değildir.

Üç: Hiçbir mezhepte Resulullah'ın (s.a.a)  kendi yerine geçecek olarak Hz. Ali'den (a.s) başkasını tayin ettiğine bir delil dahi bulunmamaktadır.

Buna göre Şia Kur’an’ın emirlerine tam bir bağlığın yanı sıra Peygamber’in kendisinden sonra İmam ve halife tayin etmekle ve Ehl-i Beyt’i ilmi merci kabul etmekle ilgili açık emirlerine umakla gerçekte sünnete tam bir bağlılığını sergilemiştir oysa diğer mezhepler önderlerinin açıkça ifade ettiği üzere Kur’an bize yeter şiarıyla Peygamber’in sünnetine tam bir teslimiyetle bağlılığı reddetmişlerdir.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Neden felsefî ikinci makuller tür ve ayıraca sahip değildir? Mantıkî ikinci makuller de böyle midir?
  9201 İslam Felsefesi 2011/10/23
  Makul, felsefî bir terim olup zihne gelen şey anlamındadır ve hissedilenin yani hisle duyumsananın karşısında yer alır. Makul terimi bazen aklî suretler için, bazen dışarıda bir varlığı olmayan hususlar için ve bazen de hissedilmeyen ve soyut olan şeyler için kullanılır ki bu durumda makulden kasıt akıldır. Bizim konumuzda makulden ...
 • Acaba kadın veya erkek, şehvetinin tahrik olunması için cinsel ilişkide bulunurken başka bir şahsı tasavvur etmeleri caiz midir?
  8190 Bazı Hükümler 2015/06/18
  Aşağıdaki cevaplar taklidi mercilerin defterlerinden alınmıştır: Ayetullahi’l uzma Hamenei hazretleri (yüce gölgesi devam etsin) Vacibi ihtiyat gereğince terk etmesidir. Ayetullahi’l uzma Mekarimi Şİrazi hazretleri (yüce gölgesi devam etsin) Bu iş mekruhtur, ondan sakınınız. Ayetullahi’l uzma Safi Gölpaygani hazretleri (yüce gölgesi devam etsin) Soruda farz edilen tefekkür ve ...
 • Hasan Musenna kimdir ve Kerbela vakıasında bulunmuş mudur?
  4860 امام حسن مجتبی ع 2019/06/15
  Hasan Musenna Hasan bin. Hasan olup İmam Hasan (a.s)’ın ikinci oğludur. Annesinin ismi ‘Hole’ olup Menzur Fezariye’nin kızıydı.[1] Hasan bin. Hasan Hasan Musenna olarak meşhur olmuştur. Saygın, takvalı ve faziletli bir şahsiyettir. Kendileri Emir’el-Müminin Ali (a.s) hayır kurumunun kurucusudur. Hasan Musenna Abdulmelik bin Mervan’nın ...
 • Kur’an tarafından teyit edilen İbrahimî dinlerin peygamberleri neden tümüyle İsrail oğulları kavmindendir?
  9011 Eski Kelam İlmi 2011/09/21
  Bu semavî kitapta ister kıssaları beyan edilmiş olsun ve ister adları belirtilmemiş olsun Kur’an müşterek hedefleri nedeniyle tüm ilahi peygamberleri onaylamaktadır. Kur’an’da ismi geçen tüm peygamberlerin ve hatta İbrahim dininin çağırıcılarının hepsinin İsrail oğullarından olduğu da doğru değildir. Lut ve Şuayb gibi bu kavimden olmayan peygamberlerin de Kur’an’da ismi ...
 • Acaba “bir gün gelecek ki Müslümanlar yetmiş üç fırkaya ayrılacaklardır” şeklindeki hadis doğru mudur?
  10262 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/02/19
  “İftiraki ümmet” (Peygamberin vefatından sonra ümmetin farklı farklı fırkalara ayrılması) hakkında var olan rivayetleri hem Şia ve hem de Ehlisünnet muhaddisleri tarafından farklı senetlerle nakletmiştir.Bütün rivayetlerin metni Müslümanların, Peygamber efendimizin (s.a.a) vefatından sonra fırkalara ayrılmaya ve bölünmelerine işaret etmektedir. Bu rivayetler ...
 • Şeri hükümlerde “delil” ve “neden” arasındaki fark nedir?
  7238 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2011/04/21
  Delil, kendisini bilmeyle bir başka hususun öğrenildiği şeye denmektedir. Akıl, delil aracılığıyla şüphe edilen bir şeyin doğruluğunu yakinen tasdik edebilir. Elbette fıkıh usulü ilminde delil aracılığıyla hem aranan bir şeye yönelik bilgiye ve hem de şeriat sahibi teyit ettiği ve onayladığı zan ve sanıya ulaşmak mümkündür. Bilgelerin ...
 • Toprağa secde etmenin felsefesi nedir?
  17168 بیشتر بدانیم 2012/10/24
  Secdenin hakikati alçakgönüllülük, baş eğmek ve meyildir. Secde farzlardan biridir; çünkü yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler rükû ve secde edin…” Burada bir noktaya dikkat edilmesi gerekir ve bu nokta Şia’nın toprağa toprak için secde etmemesidir; zira yüce Allah’tan başkasına secde etmek tüm Şia âlimlerinin görüş ...
 • Mekke’de putperestlik ne zaman ve kimin tarafından başlatıldı?
  29662 تاريخ بزرگان 2011/03/03
  Huzâa kabilesi Allah’ın evinin yöneticiliğini üstlendikten sonra onlardan Amr bin Luhey bu sorumluluğu alan ilk kişi oldu. Luhey’in adı Haris bin Amir’di. Amr, İbrahim (a.s)’ın dinini değiştirdi ve halkı putlara tapmaya tahrik etti. Bir rivayete göre o, Şam’a gittiğinde orada bir grubun putlara tapındığını gördü. Onlar Amr’a Kabe’ye ...
 • Acaba karı ve koca Hacda birbirine karşı namahrem mi oluyorlar?
  25835 İhram 2012/03/14
  Karı koca hac günlerinde hata ihramda iken birbirlerine karşı namahrem değildirler. Evet, ihramda oldukları vakit karılık ve kocalık (cinsel) ilişkide bulunamaz ve bir diğerinden cinsel lezzet götüremezler. Şöyle ki: Hac menasiklerinde bazı şeyler haram olarak açıklanmıştır. Haram kılınmış olan şeyler (vahşi hayvanların avlanması, otlar ve ağaçların yerlerinden ...
 • Direkt olarak ‘Ey İmam Rıza! Bizim dileğimizi yerine getir!’ veya ‘Filan İmamın hatırına dileğimizi yerine getir!’ diyebilir miyiz?
  6914 Eski Kelam İlmi 2012/03/14
  1- Şüphesiz Allah’tan başka kimsenin direkt ve vasıtasız olarak hiç bir şeye gücü ve kudreti yetmez. Eğer bir kudret varsa da bu Allah’ın izni ve iradesiyledir. 2- Hacetlerimizin yerine gelmesini din önderlerinden ve büyüklerinden istememeliyiz, onları sadece vasıta etmeliyiz. Kimi zaman bir din büyüğünden bir ...

En Çok Okunanlar