جستجوی پیشرفته

اصطلاحات و مدخل ها (گروه اصطلاح:اصطلاحات منطقی)

 • استقراء ، استقراء تام ، استقراء ناقص
  1756 اصطلاحات منطقی

  «استقراء» يكى از اقسام سه‌‏گانه حجت و استدلال است. و آن استدلالى است كه در آن از مطالعه‌ی امور جزئى به نتيجه‌‏اى كلى دست‌يابند. مثلا از ملاحظه‌ی حيوانات مختلف كه هريک هنگام جويدن غذا فکّ پایین را ح

 • برهان افتراض
  668 اصطلاحات منطقی

  برهان افتراض، یا قیاس افتراض، یا دلیل افتراض، يكی از روش‌هـای منطـقی اسـت که در موارد متعددی به کار می‌رود؛ یکی از کاربردهای آن، اثبات برخی از اقسام شکل دوم و سوم قیاس است.

  از نظر منطقی‌ها،

 • تصور و تصدیق
  1739 اصطلاحات منطقی

  «تصور» یعنی آنکه به چیزی فکر کنیم، بدون آنکه در صدد اثبات و یا نفی موضوعی باشیم، مانند تفکر به آسمان، اما «تصدیق» به معنای فکر کردن به چیزی به همراه حکم به اثبات و یا نفی می‌باشد، مانند آنکه «آسمان

 • تمثیل
  1105 اصطلاحات منطقی

  «تمثيل»‏ در دانش منطق، يكى از اقسام سه‌‏گانه «حجت» است، و آن عبارت است از: «حكم كردن بر چيزى به سبب حكمى كه درباره‌ی امر مشابه آن كرده باشند».

  مانند اين‌كه از حرمت شراب انگور حكم به حرمت شر

 • جهل بسیط ، جهل مرکب
  1192 اصطلاحات منطقی

  حد تام ،‌ حد ناقص ، رسم تام ، رسم ناقص

  8167 اصطلاحات منطقی
  1. هر گاه تعریفی بتواند تمام اجزای ماهیت یک مفهوم را بیان کند و روشنگر کنه ذات آن باشد، در این صورت به آن «حد تام» می‌گویند؛ مانند این‌که در تعریف حصر ، حصر حکمی و موضوعی ، حصر عقلی و استقرایی ، حصر حقیقی و اضافی
   1730 اصطلاحات فقهی - اصولی

   اصطلاح «حصر»، بیشتر در علوم ادبی کاربرد دارد، و عبارت است از: اختصاص دادن چیزی به چیز دیگر به طریق مخصوص. به عبارت دیگر، اثبات حکمی برای موردی معین و نفی آن حکم از موارد دیگر است.

   به عنوان

  2. دور
   1745 اصطلاحات فلسفی

   «دَوْر» (به فتح اول و سکون ثانی) از اصطلاحات منطق و فلسفه است که در سایر علوم بویژه فقه و اصول نیز کاربرد زیادی دارد. دور عبارت است از: این‌که موجود شدن چیزی در نهایت، وابسته به مو

  3. دور مصرح
   1070 اصطلاحات فلسفی

   «دور مُصَرَّح» همان دور بدون واسطه است. رجوع کنید: مدخل «دَوْر».

  4. دور مضمر
   1202 اصطلاحات فلسفی

    به دور با واسطه «دَوْر مُضمَر» می‌گویند. مثلاً هر گاه "الف" متوقف بر "ب" باشد و "ب" متوقف بر "ج" و "ج" متوقف بر "دال" و "دال" متوقف بر "الف" باشد. رجوع کنید: مدخل  مغالطه

   996 اصطلاحات منطقی

   «مغالطه»، قیاسی است که به دلیل وجود برخی ویژگی‌هایی که در مقدمات آن وجود دارد، نتیجه درست و قابل پذیرشی را به دنبال نخواهد داشت:

   1. به لحاظ «صوری» درست نباشد؛ بدین ‌بیا

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها