جستجوی پیشرفته

اصطلاحات و مدخل ها (گروه اصطلاح:اصطلاحات عرفانی)

 • اسفار اربعه (سفرهای چهارگانه)
  1958 اصطلاحات عرفانی

  عارفان سفر معنوی را دارای چهار مرحله می‌دانند؛ این مراحل به «اسفار اربعه» معروف است؛ سفر اول: سفر از خلق به سوی حق است؛ به این معنا که اسم اعظم

  3651 اصطلاحات عرفانی

  «اسم اعظم» بزرگ‌ترین نام خدای متعال است. در این‌که حقیقت «اسم اعظم»، چیست؟ برخی آن‌را از جنس حروف و الفاظ دانسته‌، اما بسیاری از اندیشمندان دینی معتقدند که علم به «اسم اعظم» تنها به معنای دانستن و

 • اعیان ثابته
  2094 اصطلاحات عرفانی

  «اعیان ثابته» همان صور ماهیات و کثرات تفصیلی است که در «تعیّن ثانی»، معلوم حق قرار می‌گیرند. به بیان دیگر؛ صور علمی حق در «تعیّن ثانی» را که به نحو معلومات تفصیلی‌ بوده و در واقع چیزی جز همان ماهیا

 • تصوف
  2521 اصطلاحات عرفانی

  تصوف شیوه خاصی از سیر و سلوک است که در آن صوفی تلاش می‌کند تا با زندگی اخلاق‌مدارانه و زاهدانه و همراه با سخت‌گیری بر نفس حیوانی خود و ترک دنیا و درون‌نگری و مراقبه، به تعالی روح خود و طی مقامات و

 • چله‌نشینی
  1558 اصطلاحات عرفانی

  منظور از چله‌نشینی (عبادت اربعین) در سیر و سلوک عرفانی، مراقبت چهل روزه از خود است، تا از این طریق، باطن فرد به آمادگی لازم جهت دریافت حکمت و علوم الاهی نایل شود. بسیاری از عرفا و علمای شیعه بر اسا

 • حجاب ظلمانی
  1380 اصطلاحات عرفانی

  سالک الی الله، در مسیر سیر و سلوک با دو نوع حجاب روبرو است. حجاب‌های ظلمانی و حجاب‌های نورانی؛ حجاب‌های ظلمانی همان خواسته‌‌های نفسانی، شهوا

 • سیر و سلوک
  3138 اصطلاحات عرفانی

  سیر و سلوک عبارت است از: پیمودن مسیر ترسیم شده در عرفان عملی برای رسیدن به وصال حضرت حق و فانی شدن در خداوند. بنابراین، سیر و سلوک، بخش عم

 • صوفی
  1500 اصطلاحات عرفانی

  به فردی که تلاش می‌کند بر اساس موازین و معیارهای تصوف به خودسازی بپردازد، «صوفی» می‌گویند. رجوع کنید: «تصوف».

 • عرفان ، عارف
  5057 اصطلاحات عرفانی

  واژۀ «عرفان»‏ در لغت‏ به معناى شناختن است. و در اصطلاح، به شناخت ويژه‌‏اى اختصاص يافته كه از راه شهود درونى و يافت ‏باطنى به دست می‌آید. ب

 • عرفان عملی
  1873 اصطلاحات عرفانی

  عرفان عملی که در برابر عرفان نظری قرار می‌گیرد خود دارای دو بخش است. یک بخش علمی و دیگری عملی:

  بخش علمی عرفان عملی عبارت است از: م

 • عرفان نظری
  1557 اصطلاحات عرفانی

  عرفان نظری که در برابر عرفان عملی قرار می‌گیرد عبارت است از: مجموعه‌ای از دریافت‌های باطنی از طریق عشق

  5008 اصطلاحات عرفانی

  واژه «عشق» به معناى دوستى شدید، شوق مفرط و میل شدید به چیزی است. یعنی فرط حبّ و دوستی! در همین راستا، واژه «عَشَقه» به معنای گیاه پیچک است که درخت را احاطه و در نهایت راه تنفس را بر او می‌‏بندد و د

 • علم حصولی
  1868 اصطلاحات عرفانی

  علم حصولی دانشی است که با استفاده از واسطه‌هایی چون منطق و استدلال به دست می‌آید بر خلاف «علم حضوری» که برای به دست آوردن آن نیاز به هیچ و

 • علم حضوری
  2515 اصطلاحات عرفانی

  علم حضوری دانشی است که عین واقعیت معلوم بدون هیچ واسطه‌ای نزد عالِم حاضرباشد؛ مانند علم انسان به ذات و حالات وجدانی و ذهنی خود. در برابر این نوع از علم، « فتح مبین

  3901 اصطلاحات عرفانی

  مفسران قرآن کریم برای «فتح مبین» که در آیه ابتدایی سوره فتح بدان اشاره شده است، تفاسیر متعددی ارائه کرده و وقایعی چون «فتح مکه» و «صلح حدیبیه» را از مصادیق آن برشمرده‌اند. در تفسیری عرفانی از «فتح

 • کشف و شهود، مکاشفه
  7368 اصطلاحات عرفانی

  کشف در لغت، به معنای برداشتن پرده و حجاب از روی چیزى است؛ شهود نیز در لغت به معنای دیدن، معاینه و حضور است.

  کشف و شهود یاهمان مکاشفه و مشاهده، از اصطلاحات مقام امن

  1862 اصطلاحات عرفانی

  پرهیزکاران به پاس ایمان و تسلیم در برابر حق، در قیامت در پیش‌گاه خدای متعال مقامی خواهند داشت که از آن به «مقام امن» یا «مقام امین» تعبیر می‌شود.

 • مقام امین
  1864 اصطلاحات عرفانی

  رجوع کنید: «مقام امن».

 • مقام ترک سؤال
  6885 اصطلاحات عرفانی

  مراد از «ترک سؤال» که به عنوان مقامی عرفانی مورد گفتگو قرار می‌گیرد، به معنای مقامی است که عارف در آن تلاش می‌کند تا هیچ درخواست مساعدت مالی و مادی از دیگران نداشته باشد. به زبانی دیگر، یک عارف گرچ

 • مقام رب
  1681 اصطلاحات عرفانی

  «مقام رب» که در قرآن کریم به آن اشاره شده است به معنای صفت ربوبيت و ساير صفات كريمه حق تعالی(مانند علم، قدرت، قهر، رحمت و غضب) می‌باشد كه همگی از لوازم ربوبيت او است.

 • وحدت وجود
  2757 اصطلاحات عرفانی

  مقصود از وحدت وجود این نیست که مجموعۀ جهان هستی خدا است؛ زیرا مجموع، وجود و وحدت حقیقی ندارد، هم‌چنین مقصود اتحاد خداوند با موجودات نیست؛ چون اتحاد (به این معنا که دو چیز بدون از دست دادن شیئیت و د

 • هجرت
  7313 اصطلاحات عرفانی

  يكى از مفاهيمی كه از نگاه ارزشی در قرآن كريم و آموزه‌‌های دینی به صورت وسيعى انعکاس يافته، مفهوم «هجرت» است. قرآن كريم در موارد بسیاری و با تعابیر گوناگون از هجرت سخن به ميان آورده است. هم‌چنین در

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها